Fører klimaregnskap og kutter klimagassutslipp der vi kan

Korn og brød er det mest klimavennlige man kan spise fordi dyrking krever lite ressurser til vann og areal. Vi har beregnet klimaavtrykket til hvert Hatting-produkt.

Miljødirektoratet har i sin Klimakur uttalt at klimaavtrykket fra norsk matforbruk må reduseres kraftig innen 2030.​ Vi ønsker å være transparente på hvor store CO2-utslipp Hatting-produktene bidrar med. Derfor fører vi klimaregnskap.

CO2-utslipp per Hatting-produkt

Vi har vi fått det svenske forskningsinstituttet RISE – som har utviklet en database med oversikt over klimapåvirkningen fra forskjellige matvarer – til beregne hvor store klimagassutslipp hvert enkelt Hatting-produkt bidrar med.

Se utslipp per produkt

Dette gjør vi for å redusere klimagassutslipp

Har flere poser i kartongen

60 færre lastebiler kjører fra Europa hvert år

Baker selv i Norge

Seks Hatting-varianter er lokalprodusert i Lier

Transporterer varer på tog

Pilotprosjekt i 2022 for å redusere transportutslipp