Fører klimaregnskap og kutter klimagassutslipp der vi kan

Korn og brød er det mest klimavennlige man kan spise fordi dyrking krever lite ressurser til vann og areal. Vi har beregnet klimaavtrykket til hvert Hatting-produkt.

Miljødirektoratet har i sin Klimakur uttalt at klimaavtrykket fra norsk matforbruk må reduseres kraftig innen 2030.​ Vi ønsker å være transparente på hvor store CO2-utslipp Hatting-produktene bidrar med. Derfor fører vi klimaregnskap.

CO2-utslipp per Hatting-produkt

Det svenske forskningsinstituttet RISE – som har utviklet en database med oversikt over klimapåvirkningen fra forskjellige matvarer – har beregnet hvor store klimagassutslipp hvert enkelt Hatting-produkt bidrar med*. Hatting-regnskapet inngår i RISE sin klimadatabase for mat som brukes som referansepunkt av selskaper og offentlige aktører.

*Ettersom det benyttes generiske data i beregningene, er det vanskelig å gjøre nøyaktige sammenligninger av klimaavtrykket til ulike typer produkter.

Se utslipp per Hatting-produkt i tabellen under.

Slik lages klimaregnskapet

Utslippene inkluderer følgende fire steg i verdikjeden:

1) produksjon av ingredienser
2) produksjon av Hatting-produktet i bakeriet
3) produksjon av primær- og senkundæremballasje som plastposer og kartonger
4) transport av ingredienser til bakeriene

For eksempel gir produksjon av én kilo Høvding fine pølsebrød som bakes i vårt eget bakeri på Langhus, utslipp tilsvarende 0,6 kilo CO2-ekvivalenter. Til sammenligning fører produksjon av én kilo rødt kjøtt eller ost til utslipp på henholdsvis 22 og 8 kilo CO2e. 

Dette betyr klimaavtrykket

For å gjøre det enklere å forstå hva klimaavtrykket til produktet egentlig betyr, har vi laget en klimaskala. «Lavt» og «veldig lavt» er bærekraftige utslippsnivåer, «middels» tilsvarer dagens gjennomsnittsutslipp og «høyt» er et for høyt klimaavtrykk, altså ikke bærekraftig.

FN målsetter å halvere dagens utslipp fra mat, altså å gå fra middels til lavt på skalaen eller fra 4,2 til 2,1 kg CO2e per kilo mat.

CO2-utslipp per kilo ferdig brød

Pølse- og hamburgerbrød 

CO2e/kilo 

 Høvding Grove hamburgerbrød

0,6

 True Style Potato hamburgerbrød

0,7

 True Style Potato pølsebrød

0,7

 Høvding Fine pølsebrød

0,6

 Hatting Chicago pølsebrød

0,6

 True Style Bistro pølsebrød 50g

0,8

 Høvding Grove pølsebrød

0,8

 True Style Bistro hamburgerbrød

0,8

 

Rundstykker og pitabrød

CO2e/kilo 

 Hatting Pitabrød

0,5

 Hatting Grove pitabrød

0,5

 Hatting Grove fullkornstykker

1,1

 Hatting Fullkorn møllehjul

0,9

 Hatting Grove gresskarbriks

0,9

 Hatting Grove rundstykker

0,9

 Hatting Surdeigstykker

0,7

 Hatting Gourmetstykker

1,0

 Hatting Veggen spelt

0,8

Dette gjør vi for å redusere klimagassutslipp

Optimaliserer for effektiv transport

Ved å gjøre posene mindre og kartongene bedre tilpasset pallen, får vi plass til flere produkter på lastebilen. Dermed reduseres antall turer.

Har klimanøytralt fastfoodbakeri

Pølse- og hamburgerbrødene våre produseres uten fossilt brennstoff på Langhus. Vi jobber med å kutte utslipp fra råvarer, emballasje og transport.

Baker selv i Norge

Alle Hatting pølse- og hamburgerbrød bakes ved bakeriet vårt på Langhus, mens fire av våre rundstykkevarianter fra Hatting er bakt i Lier.