Fører klimaregnskap og kutter klimagassutslipp der vi kan

Korn og brød er det mest klimavennlige man kan spise fordi dyrking krever lite ressurser til vann og areal. Vi har beregnet klimaavtrykket til hvert Hatting-produkt.

Miljødirektoratet har i sin Klimakur uttalt at klimaavtrykket fra norsk matforbruk må reduseres kraftig innen 2030.​ Vi ønsker å være transparente på hvor store CO2-utslipp Hatting-produktene bidrar med. Derfor fører vi klimaregnskap.

CO2-utslipp per Hatting-produkt

Det svenske forskningsinstituttet RISE – som har utviklet en database med oversikt over klimapåvirkningen fra forskjellige matvarer – har beregnet hvor store klimagassutslipp hvert enkelt Hatting-produkt bidrar med*. Hatting-regnskapet inngår i RISE sin klimadatabase for mat som brukes som referansepunkt av selskaper og offentlige aktører.

*Ettersom det benyttes generiske data i beregningene, er det vanskelig å gjøre nøyaktige sammenligninger av klimaavtrykket til ulike typer produkter.

Se utslipp per Hatting-produkt i tabellen under.

Slik lages klimaregnskapet

Utslippene inkluderer følgende fire steg i verdikjeden:

1) produksjon av ingredienser
2) produksjon av Hatting-produktet i bakeriet
3) produksjon av primær- og senkundæremballasje som plastposer og kartonger
4) transport av ingredienser til bakeriene

For eksempel gir produksjon av én kilo Høvding fine pølsebrød som bakes i vårt eget bakeri på Langhus, utslipp tilsvarende 0,6 kilo CO2-ekvivalenter. Til sammenligning fører produksjon av én kilo rødt kjøtt eller ost til utslipp på henholdsvis 22 og 8 kilo CO2e. 

Dette betyr klimaavtrykket

For å gjøre det eklere å forstå hva klimaavtrykket til produktet egentlig betyr, har vi laget en klimaskala. «Lavt» og «veldig lavt» er bærekraftige utslippsnivåer, «middels» tilsvarer dagens gjennomsnittsutslipp og «høyt» er et for høyt klimaavtrykk, altså ikke bærekraftig.

FN målsetter å halvere dagens utslipp fra mat, altså å gå fra middels til lavt på skalaen eller fra 4,2 til 2,1 kg CO2e per kilo mat.

CO2-utslipp per kilo ferdig brød

Pølse- og hamburgerbrød 

CO2e/kilo 

 Høvding Grove Hamburgerbrød

0,6

 True Style Potato Hamburgerbrød

0,7

 True Style Potato Pølsebrød

0,7

 Høvding Fine Pølsebrød

0,6

 True Style Chicago Pølsebrød

0,6

 Hatting Brioche style 50g

0,8

 True Style Bistro Pølsebrød 50g

0,8

 True Style Hamburgerbrød 2 pk

0,8

 Høvding grove pølsebrød

0,8

 True Style Hamburgerbrød 80g

0,8

 True Style Bistro

0,8

 

Rundstykker og pitabrød

CO2e/kilo 

 Hatting Pitabrød

0,5

 Hatting Grove pitabrød

0,5

 Hatting Grovstykker

0,9

 Hatting Grove Fullkornstykker

1,1

 Hatting Fullkorn Møllehjul

0,9

 Hatting Håndverkere med gresskarkjerner

0,9

 Hatting Solsikkestykker

1,1

 Hatting Grønnsakstykker

0,9

 Hatting Grove rundstykker med linfrø og rugflak

0,8

 Hatting Grove rundstykker

0,9

 Hatting Surdeigstykker

0,7

 Hatting Gourmetstykker

1,0

 Hatting Veggen Spelt

0,8

Dette gjør vi for å redusere klimagassutslipp

Har flere poser i kartongen

60 færre lastebiler kjører fra Europa hvert år

Baker selv i Norge

Seks Hatting-varianter er lokalprodusert i Lier

Transporterer varer på tog

Pilotprosjekt i 2022 for å redusere transportutslipp